Proje Yönetimi(PMP) Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi, Proje Yönetimi metodolojisinin, Project Management Institute (PMI®) yaklaşımının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır.

Temel Proje Yönetim Terminolojisi, Genel kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Paydaş Yönetimi gibi bilgi alanlarını kapsayan bu eğitimle birlikte katılımcının modern bir yönetim anlayışı, proje ve ürün meydana getirmeye gerçekçi bir bakış açısı kazanması sağlanacaktır.

Ayrıca katılımcıların belirtilen bilgi alanlarında edindikleri becerileri projelerin başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde uygulayarak bilgilerin kalıcılığı hedeflenmektedir.

Öngereksinimler

Eğitim konuya ilgi duyan herkese açıktır.

Fakat PMP sertifikasyon sınavına girebilmek için katılımcıların üniversite mezunu olması, toplamda 4500 saatlik proje yönetimi tecrübesi bulunması ve toplamda 35 saatlik Proje Yönetimi eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Sertifikasyonla alakalı diğer önşartları www.pmi.org adresinden inceleyebilirsiniz.

Eğitim Süresi

Temel Proje Yönetimi eğitimi 2 Gün(14 Saat) sürmektedir.

PMP Sınavına hazırlık konularını tamamının detaylı anlatıldığı Kapsamlı Proje Yönetimi eğitimi ise 5 gün(35 Saat) sürmektedir.

Eğitimler sabah 9:00 da başlayıp akşam 17:00 da biter.

Yer

Planlanan her eğitim için özel bir eğitim merkezi organize edilir.

Dilerseniz sizin istediğiniz bir lokasyonda da yapılabilir.

Eğitim İçeriği

Eğitim 13 bölümden oluşmaktadır. Konu başlıkları aşağıdadır.

1. PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ

 • Sertifika Programı Tanıtımı
 • Project Management Institute-PMI
 • Proje nedir ?
 • Proje Yönetimi nedir?
 • Portföy Yönetimi, Program Yönetimi, Proje Yönetimi ve Organizasyonel Proje Yönetimi Arasındaki ilişkiler
 • Proje Yönetimi, Operasyon Yönetimi ve Organizasyonel Strateji Arasındaki ilişki
 • İş Değeri
 • Proje Yöneticisinin Rolü
 • Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK)

2. ORGANiZASYONUN ETKiLERi VE PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

 • Organizasyonun Proje Yönetimi Üzerindeki Etkileri
 • Proje Paydaşları ve Yönetişim
 • Proje Ekibi
 • Proje Yaşam Döngüsü

3. PROJE YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

 • Yaygın Olarak Görülen Proje Yönetimi Süreç Etkileşimleri
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Başlangıç Süreçleri Grubu
 • Planlama Süreçleri Grubu
 • Yürütme Süreçleri Grubu
 • İzleme ve Kontrol Süreçleri Grubu
 • Kapanış Süreçleri Grubu
 • Proje Bilgileri
 • Bilgi Alanlarının Rolü

4. PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ

 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi
 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının izlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Projenin ya da Fazın Kapatılması

5. PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü

6. PROJE ZAMAN YÖNETİMİ

 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü

7. PROJE MALİYET YÖNETİMİ

 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Maliyetierin Kontrolü

8. PROJE KALİTE YÖNETİMİ

 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Kalite Güvencesinin Sağlanması
 • Kalitenin Kontrolü

9. PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması
 • Proje Ekibinin Oluşturulması
 • Proje Ekibinin Geliştirilmesi
 • Proje Ekibinin Yönetilmesi

10. PROJE İLETiŞiM YÖNETİMİ

 • iletişim Yönetiminin Planlanması
 • iletişimin Yönetilmesi
 • iletişim in Kontrolü

11. PROJE RİSK YÖNETİMİ

 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Risklerin Kontrolü

12. PROJE TEDARİK YÖNETİMİ

 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Tedariklerin Kapanışı

13. PROJE PAYDAŞ YÖNETİMİ

 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Paydaş Yönetiminin Planlanması
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Paydaş Katılımının Kontrolü

Sınav Formatı

 • Çoktan Seçmeli Sorular
 • 200 adet Soru
 • %66 başarı oranına ulaşmanız gerekiyor.
 • 4 saatlik süreniz var
 • Kitaplar kapalı

Faydalı Link & Dokümanlar

 

Eğitime ön kayıt yapmak için tıklayın